Merenje sastava tela na vagi Tanita

 

Merenje telesnog sastava na vagi Tanita


Broj na vagi nije pokazatelj naše vrednost kao ljudskih bića. Ali, veliki broj pacijenata se upravo vezuje za taj broj kilograma I sebe uvodi u radost ili neizmernu tugu ako taj broj nije po želji. Broj kilograma varira na dnevnom nivou. Iz tog razloga mogu komotno reći da me kao nutricionistu broj kilograma I ne zanima, a sve manje I indeks telesne uhranjenosti (BMI). Mogu da ih posmatram kao šturi oijentir. U prilog tome govori na primer, ovakva situacija, kada imate idealan indeks telesne uhranjenosti, kao I broj kilograma, vi ste vitki, a zapravo gojazni. Kako? To nam može reći telesni sastav, koji je poput “unutrašnjeg skenera”. Možete imati povećan nivo ukupnih telesnih masti koje su preko gornje granice za pol i starost. Kako bih ovako nešto dijagnostikovala u radu mi pomaže posebna vaga.


„Tanita“ je vodeći proizvođač kvalitetnih vaga. Zahvaljujući atletskom i standardnom modu koje poseduju, omogućavaju sportistima - kako vrhunskim, tako i rekreativcima - detaljno praćenje telesne mase, zdravstvenog stanja i kondicije, sa svim relevantnim parametrima.


Analiza bioelektričnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i jeftina metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske, bezbedne i bezbolne doze struje kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo - bez otpora kroz mišice, dok izvestan otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektricna impedansa i mere se monitorima telesne masti. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol, visina, sportista ili ne) „TANITA“ vaga na osnovu instaliranog softvera izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi tela.


Poznato je da impedansa varira zbog promena u količini i distribuciji vode u organizmu, koja čini oko 60% telesne težine, kao i zbog variranja telesne temperature. Treba uzeti u obzir da postoje dve vrste promena vezanih za merenje impedanse tela: periodične promene (promene između nekoliko dana npr. tokom nedelje) i dnevne promene (ciklične promene u okviru jednog dana).


Karakteristike koje vam nudi merenje telesnog sastava na „Tanita“ vagi:


- kapacitet do 150 kg težine
- merenje procenta masti za 5-99 godina starosti
- standardni/atletski mod
- merenje telesne mase
- ukupan procenat masti
- ukupan procenat vode
- koštana masa
- visceralna mast – oko organa na stomaku
- BMR (minimalni dnevni unos kalorija)
- metabolicka starost do 80 godina
- segmentna analiza (leva ruka/desna ruka/leva noga/desna noga/trup)

Dnevne promene su kao što se može videti cikličnog ritma i proizilaze od svakodnevne rutine, zanimanja i aktivnosti koje se obavljaju. Shodno tome, da bi se dobile tačne vrednosti procenta masti u telu, preporučuje se da merenje bude preduzeto u sledećim uslovima:


1) Merenje treba obaviti tri ili više sati nakon buđenja prateći uobičajene dnevne aktivnosti koje se obavljaju u to vreme (putovanje kolima će npr. povećati impedansu)
2) Merenje treba obaviti tri ili više sati nakon poslednjeg obroka (impedansa ima tendenciju da padne 2 do 3 sata posle obroka)
3) Merenje treba sprovesti ako je prošlo dvanaest ili više sati nakon intenzivnih fizičkih aktivnosti (promene u impedansi variraju u zavisnosti od vrste i intenziteta vežbanja)
4) Pre merenja treba isprazniti mokraćnu bešiku, tj. urinirati
5) U slučaju ponovljenih merenja postupak obavljati u isto doba svakog dana (pouzdanja merenja se mogu dobiti samo ako se telesna masa i impedansa mere u preciziranom vremenskom periodu)
6) Ne treba konzumirati alkohol 12 sati pre merenja


Što se tiče periodičnih oscilacija u TM, impedansi i procentu telsenih masti posmatrajući aktivnosti u nedelji , nisu zabeležene značajne promene tokom praćenja normalne dnevne rutine. Međutim, tokom dehidratacije je zabeležen pad u TM.


Kada se prati sastav tela tokom određenog perioda treba nagovestiti da će vrednosti varirati ako osoba ima neke od sledećih modela ponašanja:


1) Povećano unošenje hrane i pića koje ne odgovara normalnim navikama osobe
2) Dehidratacija usled povećanog znojenja tokom izraenih fizičkih aktivnosti
3) Dehidratacija usled konzumiranja alkohola, kofeina ili diuretika
4) Dehidratacija usled korišćenja saune
5) Ženama nije preporučeno da se mere tokom menstrualnog ciklusa zbog promena hidratacije i hormonskog statusa njihovog tela


Kao podsetnik za kraj, treba istaći da višak telesne masti, a ne sama teslena masa, predstavlja rizik za zdravlje. Ne treba se iznenaditi ukoliko telsena masa poraste sa povećanjem mišićnog tkiva, a procenat masti opada. Osoba koja intenzivno trenira verovatno će uvećati svoju mišićnu masu, tj. biće teža, ali zdravija. S druge strane, neko ko jednostavno gladuje će neminovno izgubiti na telesnoj masi, ali će izgubiti i vredno mišićno tkivo. Takva osoba će biti lakša, ali sa većim procentom masti i rizikom po zdravlje.