Nutricionista Marija Prčić Beograd

Nutricionista Beograd

Marija Prčić

 

Strukovni dobar nutricionista dijetetičar (Beograd), specijalista javnog zdravlja

(Nutricionista Beograd) - Marija je rođena u Kragujevcu gde je završila osnovno obrazovanje. Potom se seli u Beograd, gde dobija srednjoškolsko, bazično obrazovanje iz oblasti medicinskih nauka, kao fizioterapeutski tehničar. Još tada potvrđuje svoju posvećenost u radu sa ljudima kojima je nega i pomoć potrebna. Kako bi unapredila svoje znanje i zadržala se u oblasti medicinskih nauka, upisuje 2010. godine Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, smer strukovni nutricionista dijetetičar. Postaje jedan od malobrojnih stipendista grada Beograda. Još tokom studija pokazuje posebno interesovanje za oblast Dijetitiku, odnosno ishranu bolesne populacije i izdvaja se svojim znanjem kao jedan od najboljih studenata na katedri, sa prosečnom ocenom preko 9. Diplomira u roku sa prosečnom ocenom 10 na temu „Planiranje i organizacija kolektivne ishrane dece školskog uzrasta“, sa posebnim osvrtom na ishranu dece sa oštećenjem vida. Jedan deo pripravničkog staža obavlja u jednom od tada najboljih savetovališta za ishranu doma zdravlja „Stari grad“ u Beogradu. Potom, sledeća tri meseca staža obavlja u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu, gde nakon inspiracije kolega upisuje strukovnu specijalizaciju za nutricioniste iz oblasti Javnog zdravlja. Negde uporedo sa specijalizacijom upisuje dvogodišnji kurs sportske ishrane i suplementacije, pri Udruženju za medicinu sporta Srbije. Radno iskustvo stiče odmah nakon obrazovanje u radu sa kako zdravom tako i bolesnom populacijom u privatnoj praksi u Beogradu i Kragujevcu, sve do danas.

 

Nutricionista Beograd Ishrana Dijatetičar

 

 

Pozovite