Nutricionista Kragujevac

 

Nutricionista u Kragujevcu


Kao rođena Kragujevčanka prepoznala sam potrebu moga grada za licenciranim, diplomiranim nutricionistom dijetetičarem. Na žalost grad Krgujevac ne poseduje Savetovalište za ishranu ili Preventivni centar u okviru primarne zdravstvene zaštite odnosno domova zdravlja. S toga je Kragujevčanima zaista teško da pronađu licenciranog nutricionistu (nutricionista dijetetičar) u svom gradu ili bližoj okolini. Znamo da je grad Kragujevac nekad bio prestonica i kao takav zaslužuje mnogo više i zato sam upravo inspiraciju za svoj rad ovde, dobila u prestonici, našem Beogradu gde sam svoje školovanje obavila i najveći deo profesionalnog iskustva dobila. Ideja se iznedrila negde pri kraju studija, a zapravo je tinjala dok sam živela na relaciji Beograd – Kragujevac. Bivalo mi je krivo jer je dosta toga centralizovano i ljudi koji žive u Beogradu mogu svašta toga sebi dobrog priuštiti. Zato sada moji Kragujevčani i svi oni koji se tako osećaju mogu dobiti usluge licenciranog nutricioniste dijetetičara koji se bavi ishranom kako zdravih tako i bolesnih osoba.

 

Po čemu je moj rad kao nutricioniste dijetetičara drugačiji?


Svako od nas ima svoje specifične dijetetske potrebe zasnovane na jedinstvenoj ličnoj, porodičnoj, nutritivnoj anamnezi, krvnoj slici, biohemiji, polu, starosti, reakcijama na hranu, posvećenosti fizičkoj aktivnosti.. S toga se kao licencirani nutricionista dijetetičar trudim da svoj rad koji se ogleda kroz plan ishrane, edukaciju o adekvatnom izboru, pripremi i kombinovanju hrane, podršku, u potpunosti prilagodim pacijentu koji mi je svoje poverenje i zdravlje poverio.

 

Ko mi se sve može obratiti za pomoć?


Kako zdrava, tako i populacija koja ima zdravstvenih problema može potražiti podršku nutricioniste dijetetičara. Sportisti i rekreativci, trudnice i doilje, stara lica, deca i adolescenti spadaju u grupu zdravih. Kod ove, zdrave populacije je ključ održati zdravlje, podići ga na veći, stabilan nivo i prevenirati bolesti. A, ishrana upravo umanjuje faktore rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti (dijabetes, displipidemije, hipertenzija, insulinska rezistencija, maligniteti, gojaznost ..) koje su ključni zdravstveni problemi ovog vremena. Tu su na žalost osobe koje imaju zdravstvene akutne ili hronične probleme koje je potrebno uspešno kontrolisati ili ako je moguće izlečiti. Kod hroničnih nezaraznih bolesti, akutnih stanja, stanja pre ili nakon operacija, sindroma nutricionista dijetetičar treba da bude deo tima i da sagleda sve aspekte lečenja pacijenta. Na osnovu svih parametara uzetih u obzir pravi se plan za obolelog i sprovodi se medicinska nutritivna teraoija odnosno dijetoterapija, koja je apsolutno i strogo individualna.

 

Pozovite